Bytový dům Terasy ŽR

Naše skupina postavila ve spolupráci s jiným investorem také tento projekt.