Bytový dům Kralupy

Naše skupina postavila ve spolupráci s jiným investorem také tento projekt.